logo_pict
Maanrakennus Unto Viitanen Oy Ruojärventie 246 34640 Mustajärvi Puh. 0500-637546 Mail. info@untoviitanen.fi

Etusivu
Maanrakennus
Roudansulatus
Koulutuspalvelut
Referenssit
Kalusto
Yritystiedot
koneyrittäjät
tilaajavastuu
AAA
yrittäjät
yhteisötietojärjestelmä

Koulutuspalvelut

Olemme Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymä ammattikuljettajien pätevyyskoulutuksen koulutuskeskus. Koulutuskeskusnumeromme on 066519

Kurssit järjestetään asiakkaan tiloissa toivottuna ajankohtana. Suosittelemme noin 10-15 henkilön osallistujaryhmää kerralla. Opetuksesta vastaavana johtajana toimii Katja Viitanen, jolla on useiden vuosien kokemus koulutustoiminnasta spr:n ensiapukouluttajana.

Lisätietoja koulutuksesta Katjalta, puh. 044-7000053 tai mailitse katja.viitanen@untoviitanen.fi

Katja Viitanen Opetusvastaava

Kurssin nimi Sisältö ja tavoitteet

Ensiapukurssi kuorma-autonkuljettajille 7t

Tavoite: Kurssin suoritettuaan kuorma-auton kuljettaja tunnistaa tapaturmariskit raskaassa liikenteessä ja liikenneonnettomuuksissa sekä pyrkii ehkäisemään niitä. Saa valmiuksia ensiavun antamiseen onnettomuus- tai sairaskohtaus tilanteessa. Kurssi lisää kuljettajan tietoutta työturvallisuudesta ja antaa valmiuksia edistää omaa terveyttään.

Ensiapu kurssi linja-autonkuljettajille 7t

Tavoite: Kurssin suoritettuaan linja-auton kuljettaja tunnistaa tapaturmariskit liikenneonnettomuuksissa sekä pyrkii ehkäisemään niitä. Saa valmiuksia olla ensiavun antajana onnettomuus- tai sairaskohtaus tilanteessa. Kurssi myös lisää kuljettajan tietoutta työturvallisuudesta ja antaa valmiuksia edistää omaa terveyttään.

Ammattikuljettajan ensiapu perusosa 7t

Tavoitteena että kurssin suoritettuaan kuljettaja hallitsee työhönsä liittyvien tapaturmien ensiavun perusteet, tunnistaa tapaturmariskit liikenteessä sekä osaa ehkäistä niitä. Saa valmiudet toimia ensiavunantajana eri onnettomuustilanteissa ja osaa tehdä hätäilmoituksen. Tietää auttamisketjun merkityksen loukkaantuneen tai sairastuneen selviytymiseksi ja osaa peruselvytyksen sekä auttaa tajutonta henkilöä. Osaa tukehtumistilanteiden, kaatumisten ym. seurauksena syntyneiden vammojen ensiavun. Tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja osaa niissä tarvittavan ensiavun. Lisää tietoutta työturvallisuudesta sekä omaa terveyttä edistävistä tekijöistä.

Ammattikuljettajan ea syventävä osa 7t

Osio syventää jo opittuja tietoja ja taitoja. Kurssin käytyään osaa toimia liikenneonnettomuudessa auttajana ja johtaa auttamistoimintaa. Saa valmiuden toimia auttajana sairaskohtauksissa sekä osaa tunnistaa kylmävammat, niihin altistavat tilanteet ja ehkäistä niitä. Tiedostaa lämpöuupumisen mahdollisuuden lämpimissä olosuhteissa ja osaa ehkäistä sitä. Hallitsee verenvuodon tyrehdyttämisen ja osaa epäillä shokkia. Tuntee palovammojen ensiavun ja osaa peruselvytyksen.

Hätäensiapu 4t

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys
Vierasesine hengitysteissä
Verenkierron häiriötila (sokki)
Verenvuodon tyrehdyttäminen
Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapu 8t

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys
Vierasesine hengitysteissä
Verenkierron häiriötila (sokki)
Haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset
Palovammat
Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Ensiapukurssi EA1 16t

Tavoite: Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys
Vierasesine hengitysteissä
Verenkierron häiriötila (sokki)
Haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Nivelvammat ja murtumat
Myrkytykset

Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta

Ensiapukurssi EA2 16t

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö: Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva, sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin, tajuttomalle annettava ensiapu,
verenkierron häiriötila (sokki), vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Vammojen ensiapu
Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
PPE-D -peruskurssi 4 t

EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa
Ensiavun kertauskurssi 4-8t: Tavoite: Kertauskoulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa
Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortin suorittamisen käytännön tavoitteena on parantaa yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä.

Tavoitteena on parantaa henkilöstön työturvallisuusosaamista ja pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Ennakoivan ajon kurssi

Ennakoivan ajon kurssin tarkoituksena on antaa kuljettajille valmiuksia välttää vaaratilanteisiin joutumista. Ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja välttämään niitä. Parantaa kykyä toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla toimien siten, että onnettomuustilanteessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.
Y-tunnus 2159181-5